Uitwisseling labwaarden in Utrecht succesvol getest

node.tpl.php

donderdag, 22/08/2013 onder Publicaties

Elektronische uitwisseling van labwaarden tussen laboratorium en apotheek is technisch mogelijk. Een test van het Landelijk Schakel Punt (LSP) in de regio Utrecht is op 1 september 2013 met succes afgerond.

Bij de test waren onder andere betrokken: enkele apotheken, de Stichting Houtense Huisartsen, de stichting StatusScoop, het Saltro Laboratorium en de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). StatusScoop is de eerste die in staat is labwaarden in te zien via het LSP. De labwaarden zijn overigens alleen op te vragen via een door de stichting zelf ontwikkelde applicatie, dus niet via het apotheekinformatiesysteem.

Naar verwachting zijn de apotheekinformatiesystemen in 2014 toegerust om labwaarden op te vragen. VZVZ maakt hier afspraken over met de softwarehuizen. In het najaar start in de regio Utrecht een pilot met enkele apotheken, waar Napco, Aska, Vekan en de KNMP ook bij betrokken zijn.

Zie: http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/uitwisseling-labwaarden-in-utrecht-succesvol-getest.htm

Nieuwstags: