MFB’s: nieuwe generatie medicatiebewaking

node.tpl.php

donderdag, 01/05/2014 onder Publicaties

De huidige medicatiebewaking berust op twee variabelen, bijvoorbeeld twee geneesmiddelen of een geneesmiddel en een contraindicatie. De nieuwe generatie medicatiebewaking, met medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s), maakt het mogelijk ook andere patiëntkenmerken, zoals leeftijd en labwaarden, mee te wegen in het advies. Een belangrijke voorwaarde voor werken met beslisregels is dat apothekers toegang hebben tot labwaarden. Nu is dat nog maar mondjesmaat het geval. Als apothekers beschikken over bijvoorbeeld nierfunctiewaarden, kunnen ze veel medicatiefouten opsporen, zo bleek uit onderzoek. Artsen zijn sinds augustus 2013 wettelijk verplicht afwijkende nierfunctiewaarden door te geven aan apothekers. In het land lopen op dit moment diverse projecten met beslisregels, waaronder Stichting StatusScoop met zijn op het LSP gebaseerde infrastructuur. Aan die pilot, waarin MFB’s worden getest, in het district Utrecht doen ongeveer 30 apotheken mee.

Zie voor volledige artikel: Pharmaceutisch Weekblad 11 april 2014; 149-15

Nieuwstags: