Medicatiemanagement bij de oudere patiënt. De ontwikkeling van SCREEN

node.tpl.php

zondag, 02/09/2012 onder Publicaties

Vergrijzing, multimorbiditeit en de daarmee samenhangende polyfarmacie zorgen voor een toenemende incidentie van medicatiegerelateerde problemen. In april 2011 startte het onderzoeksproject SCREEN met enerzijds als doel de actuele situatie rondom medicatiebewaking in Nederland in kaart te brengen en anderzijds een elektronisch medicatiebeoordelingssysteem te ontwikkelen dat, rekening houdend met klinische informatie over de patiënt, zorgt voor een continue medicatiebewaking. Hierdoor zal het aantal medicatiegerelateerde problemen naar verwachting afnemen, de kwaliteit van leven van de individuele patiënt worden vergroot en de zorggerelateerde kosten worden teruggedrongen.

Zie: 'Medicatiemanagement bij de oudere patiënt. De ontwikkeling van SCREEN, in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, maart 2012, p. 121-125.
Kim P.G.M. Hurkens, Hugo A.J.M. de Wit, Carlota Mestres Gonzalvo, P. Hugo M. van der Kuy, Rob Janknegt, Frans Verhey, Jos M.G.A. Schols, Wubbo Mulder

Nieuwstags: 
Redactie: