node.tpl.php

 
  	
node.tpl.php

 
  	
node.tpl.php

Deel medicatiegegevens nierpatiënten

donderdag, 15/06/2017

Zorgjournalist Frank van Wijck sprak met specialisten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen over de toegankelijkheid van medicatiegegevens en het gebrek aan goede gegevensoverdracht tussen eerste en tweede lijn. Het is noodzakelijk dat een up-to-date medicatieoverzicht van patiënten met nierschade beschikbaar is voor álle zorgverleners. Het raakt namelijk grote groepen patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Want: Het aantal vermijdbare ziekenhuisopnamen door medicatiefouten stijgt.

node.tpl.php

Advies topambtenaren: dring overbehandeling terug

donderdag, 13/04/2017

Minister Dijsselbloem (Financiën) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurden op 10 april 2017 aan de Tweede Kamer het Eindrapport van Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven. De Technische werkgroep is door het kabinet ingesteld om te adviseren over de beheersing van de zorguitgaven ten behoeve van de komende kabinetsperiode.

node.tpl.php