Beslisregels krijgen met StatusScoop praktische uitwerking

node.tpl.php

maandag, 20/05/2013 onder Publicaties

Zorgverleners werken steeds meer samen, waardoor apothekers meer bronnen moeten raadplegen voor medicatiebewaking. Binnen de huidige systemen leidt dit vaak tot niet-relevante meldingen en ontbrekende labwaarden. Met beslisregels en een door Stichting StatusScoop ontwikkelde nieuwe infrastructuur zijn die problemen de wereld uit.

Vijf apothekers hebben het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een infrastructuur voor de nieuwe generatie medicatiebewaking. Vorig jaar hebben zij Stichting StatusScoop opgericht. Voorzitter Giel Jansen van Apotheek Zenderpark in IJsselstein: ‘Wij zijn als apothekers geneigd te denken dat wij alleen data naar het LSP moeten “brengen”. Deze nieuwe software ontsluit alle relevante patiëntgegevens via het LSP.’

De nieuwe infrastructuur van StatusScoop sluit aan op de architectuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het koppelt de medicatiebewaking los van het inbrengen van de receptregel. Iedere mutatie in het patiëntdossier leidt automatisch tot een gewogen signaal aan de dossierhouder. Naast labwaarden worden ook gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën – met het huisartssysteem als bron – in de melding betrokken. StatusScoop heeft de infrastructuur zo ontwikkeld, dat laboratoria gemakkelijk kunnen aansluiten. Saltro, het grootste laboratorium in de regio Utrecht, is inmiddels gekoppeld.

Nu is het opvragen van labwaarden nog behoorlijk ingewikkeld, tijdrovend en foutgevoelig. Maar dat verbetert met de nieuwe werkwijze. De apotheker is op de hoogte van elke wijziging van gegevens én hoe relevant die is. Volgens Jansen is dit een fundamentele verandering vergeleken met het huidige systeem, waarbij de verstrekking van een geneesmiddel en de controle van de nierfunctie uit elkaar lopen. ‘Het nieuwe systeem is losgekoppeld van de receptverwerking en volgt de patiënt continu in de tijd.’
Een ander belangrijk voordeel is volgens Jansen dat alle patiëntgegevens bij de bron blijven. Het systeem kan gebruikt worden in combinatie met alle apotheekinformatiesystemen en berichten worden verstuurd over het beveiligde netwerk van E-zorg. Het systeem wordt op dit moment door ict-bedrijf Nictiz en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie getest en gecertificeerd. StatusScoop voert gesprekken met de apothekersvereniging Midden-Nederland om daarna het systeem uit te rollen bij een groot aantal apotheken in die regio. Jansen verwacht dat het systeem nog dit jaar beschikbaar zal komen voor alle apotheken in Nederland.

Dit artikel is een samenvatting van een publicatie in het Pharmaceutisch weekblad van 17 mei 2013. Abonnees kunnen het artikel lezen door te klikken op deze link.

Nieuwstags: